top of page

Zuchy

Gromada Zuchów

Gromady zuchów skupiają dziewczęta w wieku lat 7-10/11 włącznie. Gromady wchodzą do ZHP na prawach drużyn. 

Co daje ruch zuchowy dziewczynce?

 • wyrabia dobre cechy charakteru,

 • uczy współżycia i współpracy w zespole,

 • pomaga dziewczynce w rozwoju jej sił fizycznych

 • dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,

 • uczy miłości Boga,

 • dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego, tradycji i zwyczajów polskich,

 • uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody,

 • rozwija samodzielność i inicjatywę.

Prawo Zuchowe

 1. Zuch kocha Boga i Polskę

 2. Zuch jest dzielny

 3. Wszystkim z zuchem jest dobrze

 4. Zuch stara się być coraz lepszy

 5. Zuch stara się mówić po polsku

bottom of page