top of page

Harcerki

Dziewczęta w wieku od 11 -15 lat są harcerkami pracującymi w drużynach harcerek. Harcerki kierują się Prawem Harcerskim i składają Przyrzeczenie po zdobyciu stopnia ochotniczki.

Prawo Harcerskie

  1.   Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

  2.   Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

  3.   Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

  4.   Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

  5.   Harcerka postępuje po rycersku.

  6.   Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

  7.   Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

  8.   Harcerka jest zawsze pogodna.

  9.   Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

  10.   Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Przyrzeczenie

Przyrzeczenie składać może dziewczynka po zdobyciu stopnia ochotniczki. Przyrzeczenie jest aktem pasującym dziewczynkę na harcerkę. Przyrzeczenie jest właśnie stwierdzeniem tej szczerej woli wobec siebie i sióstr - harcerek. Przyrzeczenie nakłada na dziewczynkę poważne i niełatwe obowiązki. Musi być

ich świadoma, powinna być gotowa do ich przyjęcia.

Lilijka Harcerska

 

Lilijka od początków chrześcijaństwa symbolizowała czystość i cnotę. Ozdabiała szaty królów, sztandary, czy rycerskie herby. Swoim zakończeniem przypomina zakończenie igłą magnetycznej kompasu, która wskazuje północ, a więc właściwy i dobry kierunek. Na mapach północ również była oznaczana lilijką. Tym samym powinna nam wskazywać dobrą drogę, jaką jest postępowanie wedle prawa harcerskiego i dążenie do ideałów.

Trzy literki ONC są skrótem hasła filaretów:" Ojczyzna, Nauka i Cnota".

Na lilijce z krzyża nie ma liter, są za to dwie gwiazdki. Symbolizują oczy skauta, który ma je zawsze szeroko otwarte, gotowe do dostrzeżenia dobra i zła oraz niesienia pomocy.

 

Krzyż harcerski jest wzorowany na Orderze Virtuti Militari.

 

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu".

bottom of page