top of page

CZUWAJ DETROIT

ZHP Hufiec Ziemia Rodzinna
KTO?

Kim jesteśmy?

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży mieszkającej i poza Polską na wszystkich kontynentach m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Stosując metody harcerskie ZHP wychowuje młodzież na dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi, w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Przygotowuje pełnowartościowego człowieka- obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla narodu polskiego, z którego młodzież pochodzi. Związek Harcerstwa Polskiego pielęgnuje również dorobek kulturalny Polski.

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

W czasie II wojny światowej harcerstwo w Polsce zeszło do Podziemia, a poza Polską rozwijało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem - z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego - przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje, w których osiedli się Polacy.

 

Metoda i Programy

ZHP stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach skautowych Lorda Baden-Powella, a rozwiniętych w Niepodległej Polsce. Do dziś Związek nieprzerwanie kontynuuje działalność dostosowując swoje programy do potrzeb młodzieży polskiej żyjącej poza Polską.

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad skrzatów i zuchów, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszo-harcerskich.

Metoda polega na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wzajemne oddziaływanie i przykład osobisty. W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

Jednostki - USA
Hufiec "Mazowsze" - California

Hufiec "Podhale" - Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania
Hufiec "Tatry" - Illinois

Hufiec "Ziemia Rodzinna" - Michigan

Hufiec "Kaszuby" - Washington

GRUPY

Czy warto zapisać dziecko do harcerstwa?

Czy warto pogłębiać znajomość tradycji, historii i geografii Polski? Czy warto wyrabiać pozytywne cechy charkteru? Czy warto wychowywać zdolnych i wartościowych ludzi? Czy warto wspierać się nawzajem? Czy warto zawiazywać przyjaźnie na całe życie? Czy warto oderwać się od zgiełku miasta, komputerów, telefonów, i spędzić czas na łonie natury?

Harcerstwo pogłębia, kształci, wychowuje, wspiera, pomaga, prowadzi i łączy z Ojczyzną. Momenty takie jak harcerskie ogniska, obozy/biwaki, przyrzeczenie, czy zawarte przyjaźnie pozostają z nami do końca życia. Dzięki takim przeżyciom warto jest choć raz w życiu założyć harcerski mundur.

Dlaczego warto być harcerzem/harcerką?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. W harcerstwie przeżywamy szkołę życia. Uczestnicząc w zbiórkach, biwakach, zimowiskach i obozach ucząc się rozpalać ognisko, rozbijać namiot, czy uczestnicząc w grach terenowych zdobywamy bezcenne umiejętności, które używamy w naszym codziennym życiu. Uczymy się zaradności i samodzielności. Uczymy się wyznaczania celów, planowania i rozwiązywania zadań. Uczymy się odpowiedzialności za powierzone nam zadania, służby, pracę w grupie, jej przewodzenia i wspólnego osiągania celów. Harcerstwo rozwija w nas pasję do działania i aktywności. Daje umiejętności, które pomogą nam w dorosłym życiu odnaleźć się na rynku pracy, a także odpowiedzialności jako wartościowego człowieka, świadomego swoich praw i obowiązków.

 

Akcja Letnia –

Poprzez kursy dla zastępowych, drużynowych i przewodników, które prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju, młodzież harcerska ma okazję wyrobić wiele umiejętności i cech przyszłych liderów, jak np. otwartość komunikacyjna, umiejętność kierowania zespołem i myślenie strategiczne.

W tym roku taki właśnie kurs odbył się na jednym z najstarszych terenów skautowych na świecie, Tamaracouta w Quebec. W kursie druzynowych i przewodniczek wzięło udział 55 uczestniczek z całej Kanady. Tematy warsztatów i zajęć obejmowały psychologie dziecka, ideologię i stosowanie harcerskiej metody wychowawczej. Rόwnież pokryto zagadnienia związane z zarządzaniem czasem, mediami środowiskowymi, i rozwiązywaniem konfliktów i problemów. Kursy takie przygotowują młodzież nie tylko do prowadzenia jednostek w ZHP, ale także radzenia sobie z codziennymi problemami, relacjami w szkole czy pracy, oraz kształtują samodzielnych i samodzielnie myślących, kreatywnych, i pozytywnych ludzi.

Kiedy jest najlepszy czas aby zacząć harcerską przygodę?

Niemal każdy czas jest dobry aby dołączyć się do harcerstwa. Program wychowawczy zawsze dostosowany jest do jego uczestników, uwzględniając ich potrzeby i możliwości związane z rozwojem psychofizycznym. Dziecko można zapisać do harcerstwa już od 4-5 roku życia, a pozostać harcerzem można przez całe życie. Nie ważne więc, czy ma się 4, 10, czy 15 lat – w każdym wieku harcerskie jednostki proponują dopasowany program, który pobudza do rozwoju, i podtrzymuje polską tradycję i historię.

 

Zapraszamy!

KONTAKT
bottom of page